چطور زاویه دید دوربین را به دست آوریم؟

برای محاسبه زاویه دید دوربین از جدولی استفاده می شود که با توجه به دو المان اصلی (فاصله کانونی و اندازه چیپ تصویر) زاویه دید دوربین را شما میدهد.

جدول زیر زاویه دید رو از لنز 2.8 mm تا 50 mm در دوربین های با سنسو 1/3 اینچ و 1/4 اینچ نشان میدهد (به صورت تقریبی)

این نیز تصویر یک مکان رو با سه لنز مختلف 3.6 ، 8 و 12 نشان می دهد